Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, Ülkemizde gayrimenkul sektörünün gelişmesi ile birlikte bu sektörde uzmanlaşmış avukatlara duyulmasının artması ile birlikte ortaya çıkan yeni bir hukuk dalıdır. Buna binaen büromuzun avukatları gayrimenkul sektörünün sorunlarına çözüm üretmek amacıyla bu sektöre yönelmişler ve gerekli bilgi birikimi edinmişlerdir.

Gayrimenkul Hukukunda ne gibi faydalar elde edebiliyorsunuz?

Ordu ili başta olmak üzere çevre illerde de gayrimenkul sektörü için avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Sunmuş olduğumuz hizmetler arasında gayrimenkul alım satımına ilişkin tüm tapu tescil ve iptali, ipotek işlemleri, ifraz ve tevhid işlemleri, gayrimenkuller üzerindeki ayni haklara ilişkin işlemler, kira sözleşmeleri, miras paylaşımı kapsamında çıkan ihtilaflar, gayrimenkul finansmanı, yabancıların mülk edinmesi, ortaklığın giderilmesi davaları, site aidatına yönelik uyuşmazlıklar, şufa-vefa-iştira davaları,muris muvazaası-mirastan mal kaçırma davaları bulunmaktadır. Sayılan hizmetler dışında taşınmaz hukukuna ilişkin her türlü ihtilafa yönelik danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.