Tahkim

Av. Anıl Şeker Hukuk Bürosu, adli mahkemeler yerine uyuşmazlık konusunun tahkim kurulu tarafından çözümlenmesini talep eden müvekkillerine gerek uluslararası ticari tahkim gerekse ulusal tahkim süreci hakkında ön bilgiler verir. Büromuzun bu konuda müvekkillerimize tahkim anlaşmanın yapılması, tahkim kurulunun seçilmesi, sözleşme hükümlerinin hazırlanması, uyuşmazlığın çözüleceği yerin seçilmesi ve sürecin dilinin seçilmesinde hukuki destek sağlar. Uyuşmazlığın çözümlenmesinde zaman tasarrufu sağlayan tahkim ayrıca usul kurallarının belirlenmesinde esneklik sağladığı için büromuz etkin bir şekilde müvekkillerine destek olmakta ve onları temsil etmektedirler. Ayrıca büromuz Uluslararası Spor Tahkim mahkemesinde görülen uyuşmazlıklarda fazlasıyla tecrübe sahibidir.