Marka Ve Telif Hakları

Av. Anıl Şeker Hukuk Bürosu, Marka ve Patent vekilleri ve ihtiyaç halinde büro dışında birlikte çalıştığı Marka Güvenlik Uzmanları ile koordineli olarak her türlü hukuki ve cezai uyuşmazlığa ilişkin hukuksal destek sağlamaktadır. Bu bağlamda Marka vekilleri kanalıyla marka ve endüstriyel tasarımlara ilişkin tescil sürecinin ön araştırma, tescil ve sonrasında korunma olarak yürütülmesi; koruma altına alınmış olan marka ve endüstriyel tasarımlara ilişkin müvekkillerimize ait hakların ihlalleri halinde hukuki süreci yürüterek, ilgili mercilere gerekli başvuruların yapılması ve takibi, hak ihlallerine yol açan ürünlerin toplatılmasına ilişkin karar alınması, imhası, suç faillerinin cezalandırılmasına yönelik işlemlerin yürütülmesi, uluslararası tescil başvuru sürecinin hazırlığı ve takibinin sağlanmasına ilişkin hukuki desteğin sağlanması