Miras Hukuku

Miras hukuku, Türk Medeni Kanunu ile düzenlenmektedir ve Medeni Hukukun önemli dallarından biridir.

Miras Hukukunda sunduğumuz hizmetler
  • Kişilerin ölümlerinin ardından malvarlıklarının kime/ kimlere kalacağı
  • Mirasın hangi oranlarda paylaşılacağı ve buna ilişkin miras taksim sözleşmesinin nasıl yapılacağı
  • Ölen kişinin (varsa) eşinin özel durumu; ölen kişilerin borçlarının malvarlıklarından fazla olması durumunda mirasçılarının neler yapabileceği
  • Mirasın gerçek reddi; mirasın hükmen reddi; miras taksim sözleşmesi ve vasiyetin nasıl yapıldığı, mirasın gerçek ve hükmen reddinin nasıl yapılacağı, mirasçılık belgesinin nasıl alınacağı gibi soru ve sorunların cevabı Av. Anıl Şeker Hukuk Bürosu’nun önemli bir bölümünü teşkil eder.

gibi konularda hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.