Sanığın kolluk kuvvetine karşı gösterdiği rızanın hukuken geçerliliği

“Devletin kamu gücünü kullanan kolluk görevlilerinin karşısında direnme gücü bulunmayan sanığın gösterdiği rızanın hukuken geçerli olmadığının kabulü gerekir.”
(Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 25.5.2021 T. , 2018/7-433 E. , 2021/213 K.)