Uyuşturucu madde ticaretinde delilin hükme esas alınamaması

“Sanıkların yaptıkları telefon görüşmesi ile uyuşturucu madde ticaretine ilişkin suç şüphesi doğduktan sonra önleme araması ile yapılan arama neticesinde elde edilen deliller yasak delil niteliğinde olup hükme esas alınamaz.”
(Yargıtay 10. CD. , 12.04.2023 T. , 2023/3420 K.)